fredag 6 september 2013

EXP CAL YYYY

EXP CAL YYYY är en smart kalender som inte är beroende av år utan kan användas år ut och år in. Man sätter en post-it lapp under det datum som man har något att göra. Typsnitten är tagna från bästföredatum på matförpackningar. Design Elizabeth Ward och kan köpas här.

(Foto: Elizabeth Ward)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails