torsdag 12 juni 2014

Återbruk av container som blir till ett hem.

Containrar kan användas till mer än bara frakta gods. Om man är lite uppfinningsrik och har bra handlag så kan man bo som människorna gör i nedan inspirerande bilder. Ett bra miljöalternativ att ta till vara på container istället för att gå till skrotning. Första bilden visar den vanliga tråkiga containern i standardutförande, resterande bilder visar något mer än det första.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails